Gbúrová, M. et. al. (2018). Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. Košice: Filizofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2018, 236 pp. ISBN 978-80-8152-699-2.

  • Benita Feketeová Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic
Published
2020-04-15
How to Cite
Feketeová, B. (2020, April 15). Gbúrová, M. et. al. (2018). Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. Košice: Filizofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2018, 236 pp. ISBN 978-80-8152-699-2. Slovak Journal of Political Sciences, 20(1). Retrieved from http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/116