Bočáková, Oľga – Kubíčková, Darina – Vavruš, Martin: Sociálna politika vo volebných programoch vybraných politických strán na Slovensku (Tomáš Habánik)

  • Tomáš Habánik Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Published
2017-12-20
How to Cite
Habánik, T. (2017) “Bočáková, Oľga – Kubíčková, Darina – Vavruš, Martin: Sociálna politika vo volebných programoch vybraných politických strán na Slovensku (Tomáš Habánik)”, Slovak Journal of Political Sciences, 17(2). Available at: https://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/16 (Accessed: 27September2023).