Social and Political Aspects of the Periphery. A Case Study of the Central European Region

Keywords: Periphery, Quality of life, Electoral support, Bruntál region, Socioeconomic situation, 1989

Abstract

Each country has specific regions, which differ mainly in social, demographic, cultural, and economic aspects. Our subject of interest is the study of peripheral environment that has undergone several migratory transformations in the 20th century that have affected it up to the present day. For this reason, the Sudetenland has become the subject of our research interest. The paper aims to show how the selected respondents from the studied region perceive everyday life and how it influences their political attitudes by combining three steps: the theoretical definition of the periphery, specific aspects of life in the selected Central European region, and qualitative structured interviews. For this purpose, we chose respondents' experiences with the political regime until 1989, quality of life, public services, the consequences of the transformation, access to education, the functioning of the community, and their attitudes towards supporting selected political parties.  The paper shows how positive experiences of the past regime, but also emotions, mainly nostalgia, frustration and anger, are interwoven into support for political parties for some of the respondents. These factors lead to the choice of populist and radical parties. The authors uniquely extend existing theories of the periphery with a political science approach.

References

BANDAU, F. (2023) What Explains the Electoral Crisis of Social Democracy? A Systematic Review of the Literature. In: Government and Opposition. Vol. 58, No. 1, pp. 183–205. DOI: https://doi.org/10.1017/gov.2022.10.
BARTOŠ, J. (1994). Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Olomouc: Univerzita Palackého.
BELLUCCI, P., LOBO, M. C. and LEWIS-BECK, M. (2012). Economic crisis and elections: The European periphery. In: Electoral Studies. Vol. 31, No. 3, pp. 469–471. DOI: https://10.1016/j.electstud.2012.02.009.
BERMAN, S, and SNEGOVAYA, M. (2019) Populism and the Decline of Social Democracy. In: Journal of Democracy. Vol. 30, No. 3, pp. 5–19. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2019.0038.
BERNARD, J. and ŠIMON, M. (2017). Vnitřní periferie v Česku: Multidimenzionalita sociálního vyloučení ve venkovských oblastech. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Vol. 53, No.1, pp. 3-28. DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.1.299.
BERNARD, J. and ŠIMON, M. (2018). Kde je v Česku periferní venkov? In: BERNARD, J. (ed.): Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR, pp. 50-74.
BERNT, M. and COLINI, L. (2013). Exclusion, marginalization and peripheralization: Conceptual concerns in the study of urban inequalities. Working paper no. 49. Erkner: Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS).
BIELESZOVÁ, Š. (ed.) 2016. Jindřich Štreit: (ne)známé fotografie 1978-1989. Olomouc: Fontána and Muzeum umění.
BLÁHA, P. (2023). Populism and social capital in structurally disadvantaged regions and the 2023 Czech presidential election: making democracy work again? In: Journal of Contemporary European Studies. pp. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1080/14782804.2023.2293778.
BURKE, A. and JONES, A. (2019) The development of an index of rural deprivation: A case study of Norfolk, England. In: Social Science & Medicine. Vol. 227, pp. 93-103. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.09.019.
BUZALKA, J. (2018). Post-peasant Memories: Populist or Communist Nostalgia. In: East European Politics and Societies. Vol. 32, No. 4, pp. 988-1006. DOI: https://doi.org/10.1177/0888325417736806.
CEJPOVÁ, I. and ŠIMÁKOVÁ, A. (2021). Regionální identita a její význam pro zachování hmotného kulturního dědictví v pohraničním prostoru. In: Historická sociologie. Vol. 13, No. 4, pp. 99–118. DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.6.
ČESKÝ STATSITICKÝ ÚŘAD (2022) Vybrané ukazatele za okres Bruntál v letech 2000-2022. In: Czso.cz. [online]. Available at: https://www.czso.cz/documents/11288/26025763/CZ0801.pdf/a8f91c5b-e080-421c-b284-198ce4024a05?version=1.88 [Accessed 1. 9. 2023]
CHROMÝ, P. (2000). Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy. In: Geografie – sborník České geografické společnosti. Vol. 105, No. 1, pp. 63–76.
DANĚK, P. (2000). Existuje politická kultura českého pohraničí? In: Geografie – sborník České geografické společnosti. Vol. 105. No. 1, pp. 50–62. DOI: https://doi.org/10.37040/geografie2000105010050.
FIALOVÁ, D. and VÁGNER, J. (2012). Regionální identita obyvatel a rekreantů v periferních oblastech Česka. In: TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. and OUŘEDNÍČEK, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň: Aleš Čeněk. pp. 122–139.
FLINDERS, M. and HINTERLEITNER, M. (2022). Party Politics vs. Grievance Politics: Competing Modes of Representative Democracy. In: Society. Vol. 59, No. 6, pp. 672–681. DOI: https://doi.org/10.1007/s12115-022-00686-z.
GARAJ, M., BARDOVIČ, J., and MIHÁLIK, J. (2021). Vplyv sociologicko-demografických charakteristík obce na volebné správanie a podporu M. Kotlebu. In: Politické vedy. Vol. 24, No. 1, pp. 153-180. DOI: https://doi.org/10.24040/2021.24.1.153-180.
GARRY, J. (2014). Emotions and voting in EU referendums. In: European Union Politics. Vol. 15, No. 2, pp. 235-254. DOI: https://doi.org/10.1177/1465116513514780.
GROSSMANN, J. and JURAJDA, Š. (2022). Dlouhodobá dědictví osvobození Sudet Rudou a americkou armádou. In: Studie IDEA, 7/2022. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
GROSSMANN, J., JURAJDA, Š. and ZAPLETALOVÁ, L. (2023). Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu v České republice v letech 2001–2017. In: Studie IDEA, 11/2023. [online]. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Available at: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_2023_Exekuce_0728.pdf [Accessed 11. 12. 2023].
GUASTI, P. (2020). Populism in Power and Democracy: Democratic Decay and Resilience in the Czech Republic (2013–2020). In: Politics and Governance. Vol. 8, No. 4, pp. 473-484. DOI: https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3420.
GUZI, M., HUBER, P. and MIKULA, Š. (2021). The long-term impact of the resettlement of the Sudetenland on residential migration. In: Journal of Urban Economics. Vol. 126, pp. 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jue.2021.103385.
HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. and MARADA, M. (2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: NOVOTNÁ, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, pp. 6–24.
HENDL, J. (2012). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.
HLAVIENKA, L. (2020). Národnostní problematika v okrese Bruntál mezi roky 1960–1989. In: Slezský sborník. Vol. 119, No. 2, pp. 103–129.
HLOUŠEK, V. and KOPEČEK, L. (2004) Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.
HRONOVÁ, Z. (2021). Sudety volí jinak. Na vině je nižší vzdělání, méně práce a strach o majetek. In: Aktualne.cz. [online]. Available at.: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/online-chat-stepan-mikula-chovani-volicu/r~aaad5510f91011ebb02dac1f6b220ee8/ [Accessed 11. 7. 2022].
JANDOUREK, J. (2021) Sudetské prokletí české demokracie trvá. Kdo tohle zlomí, vyhraje. In: Forum24. [online]. Available at: https://www.forum24.cz/sudetske-prokleti-ceske-demokracie-trva-kdo-tohle-zlomi-vyhraje/ [Accessed 11. 7. 2022].
JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., FIEDOR, D., KREJČOVÁ, N., ŠIMÁČEK, P., WOKOUN, R. and ZICH, F. (2021). Nové vymezení periferií Česka. In: Geografie. Vol. 126, No. 4, pp. 419-443. DOI: https://doi.org/10.37040/geografie2021126040419.
KAREL, J. (2008). Příběh lesů a lidí Rýmařovska. Rýmařov: Občanské sdružení Stránské.
KAREL, J. (2021). Rýmařov v dějinách. Rýmařov: Jiří Karel ml.
KEVICKÝ, D. (2022): Where is the populist radical right successful? Spatial analysis of populist radical right parties in Slovakia and Czechia. In: Eurasian Geography and Economics. pp. 1-22. DOI: https://doi.org/10.1080/15387216.2022.2151485.
KOUBA, K. (2007). Prostorová analýza českého stranického systému. Institucionalizace a prostorové režimy. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Vol. 43, No. 5, pp. 1017–1037. DOI: https:// doi.org/10.13060/00380288.2007.43.5.08.
KUBEŠ, J., and KRAFT, S. (2011). South Bohemian Peripheral Areas and Their Social-Population Stability. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Vol. 47, No. 4, pp. 805-830. DOI: https:// doi.org/ 10.13060/00380288.2011.47.4.08.
KÜHN, M. (2015). Peripheralization: Theoretical Concepts Explaining Socio-Spatial Inequalities. In: European Planning Studies. Vol. 23, No. 2, pp. 367–378. DOI: https:// doi.org/ 10.1080/09654313.2013.862518.
KUNŠTÁT, D. (2013). Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
KURAl, V. (2002). Tzv. Druhá republika. In: Rozumět dějinám. Praha: Gallery, pp. 110-113.
LEBEDA, T., KUBÁTOVÁ, H., ŠARADÍN, P. and HOJGROVÁ, K. (2022). Bez střechy nad hlavou. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci. Praha: Togga.
LINEK, L. and LYONS, P. (2007). Zdroje a motivace volební účasti. In: LEBEDA, T., LINEK, L., LYONS, P. and VLACHOVÁ, K. (eds.).: Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav.
LIPSET, S. M., and ROKKAN, S. (1967). Cleavage structures, party systems, and voter alignments: An introduction. In: LIPSET, S. M. and ROKKAN, S. (eds.). Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives. Fernie: The Free Press. pp. 1–64.
LYSEK, J. and LEBEDA, T. (2018). Kdo a kde rozhodl prezidentské volby. [online]. Available at: https://gisportal.cz/prezidentske-volby-ocima-politologa-s-mapou/ [Accessed 11. 11. 2021]
MARADA, M. (2001). Vymezení periferních oblastí Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy. In: Geografie - sborník České geografické společnosti. Vol. 106, No. 1, pp. 12-25.
MARANDICI, I. (2022) Nostalgic Voting? Explaining the Electoral Support for the Political Left in Post-Soviet Moldova. In: Eurasian Geography and Economics. Vol. 63, No. 4, pp. 514-542. DOI: https://doi.org/10.1080/15387216.2021.1918565.
MAŠKARINEC, P. (2019). The rise of new populist political parties in Czech parliamentary elections between 2010 and 2017: the geography of party replacement. In: Eurasian Geography and Economics. Vol. 60, No. 5, pp. 511–547. DOI: https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1691928.
MAUSSEN, J. et al. (2018). Shrnutí závěrečných zpráv expertních skupin pro identifikaci relevantních indikátorů kvality života v ČR. Praha: Úřad vlády České republiky. [online]. Available at: https://www.cr2030.cz/strategie/wpcontent/uploads/sites/2/2018/05/kvalita_%C5%BEivota_celek.compressed.pdf. [Accessed 9. 4. 2020].
MIKŠÍČEK, P (ed.). (2006). Zmizelé Sudety. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa.
MULIAVKA, V. (2021) Bringing grievances back into social movement research: the conceptual and empirical case. In: Social Movement Studies. Vol. 20, No. 6, pp. 686-704. DOI: https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1858042.
MUSIL, J. and MÜLLER, J. (2008). Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Vol. 44, No. 2, pp. 321-348. DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2008.44.2.05.
MUSIL, P. (2021). Poválečný odsun Němců dodnes přímo ovlivňuje politickou mapu Sudet, tvrdí vědec. In: CNN Prima News. [online]. Available at: https://cnn.iprima.cz/povalecny-odsun-nemcu-dodnes-primo-ovlivnuje-politickou-mapu-sudet-tvrdi-vedec-24946. [Accessed 12. 7. 2022].
NIESNER, T. (2015). K proměnám osídlení Bruntálska, regionu v pohraničí. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál: Muzeum v Bruntále, pp. 29-37.
PARKER, O. and TSAROUHAS, D. (2018). Causes and Consequences of Crisis in the Eurozone Periphery. In: PARKER, O. and TSAROUHAS, D. (eds.). Crisis in the Eurozone Periphery. Building a Sustainable Political Economy. Cham: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69721-5_1.
PROKOP, D. (2019). Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host.
PTÁČEK, P., OPRAVIL, Z. and ROUBÍNEK, P. (2015). Aktuální výzvy pro strategii rozvoje česko-polského pohraničí: případová studie příhraničí euroregionu Praděd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 152 pp.
ŠARADÍN, P., LEBEDA, T., LEBEDOVÁ, E., LYSEK, J., MERKLOVÁ, K., OSTRÁ, D., SOUKOP, M., ZAPLETALOVÁ, M. and ZYMOVÁ, K. (2021). Češi a demokracie v digitální době. Brno: CDK.
SIWEK, T. and BOGDOVÁ, K. (2007). České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Vol. 43, No. 5, pp. 1039–1054. DOI: https:// doi.org/10.13060/00380288.2007.43.5.09.
ŚLUSARZ, G. (2021). Depopulation In Peripheral Regions Of Eastern Poland – Determinants And Consequences. In: Annals of the Polish Association of Agricultural Economists and Agribusiness Economists. Vol. 23, No. 4, pp. 181-200. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.5226.
SPURNÝ, M. (2011). Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex.
SPURNÝ, M. et al. (2006). Proměny sudetské krajiny. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa.
STANOEV, M. (2018). (Ne)dostupnost bydlení a sociální vyloučení: Tematický výzkum: Podkladová analýza ke koncipování sociálního bydlení v Bruntále. [online]. Available at: https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Tematicky-vyzkum-Bruntal-2018.pdf. [Accessed 11. 4. 2021].
STEM (2022). Typologie českých obcí. [online]. Available at : https://www.stem.cz/typologie-ceskych-obci-klicove-vyzvy-regionu-v-nadchazejicich-obecnich-volbach/. [Accessed 4. 10. 2023].
STOČES, J. and VÁNĚ, J. (2017). Proměny katolické religiozity tachovského okresu v uplynulých sto letech. In: Historická sociologie. Vol. 9, No. 2, pp. 41–66. DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.38.
SUCHÁNEK, J. and HASMAN, J. (2022) Nativist with(out) a cause: a geographical analysis of the populist radical right in the 2017 and 2021 Czech parliamentary elections. In: Territory, Politics, Governance. Vol. 10, No. 2, pp. 1–22. DOI: https://doi.org/10.1080/21622671.2022.2150287.
SUHAY, E. and ERISEN, C. (2018), The Role of Anger in the Biased Assimilation of Political Information. In: Political Psychology. Vol. 39, No. 4, pp 793-810. DOI: https://doi.org/10.1111/pops.12463.
ŠVAŘÍČEK, R. and ŠEDOVÁ, K. (2007). Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica, Psychologica. Vol. 37, pp. 289-299.
TVRDÝ, L. (2009). Sociodemografická studie Bruntálu – výběr. [online]. Available at: mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=948268. [Accessed 11. 4. 2021].
VASILOPOULOU, S. and HALIKIOPOULOU, D. (2023) Democracy and discontent: institutional trust and evaluations of system performance among core and peripheral far right voters. In: Journal of European Public Policy. pp. 1–25 DOI: https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2215816.
WEBBER, J. (2023) Understanding populism. In: Social & legal studies. Vol. 32, No. 6, pp. 849–876. DOI: https://doi.org/10.1177/09646639231156144.
YUVAL-DAVIS, N. (2006) Belonging and the politics of belonging. In: Patterns of Prejudice. Vol. 40, No. 3, pp. 197-214, DOI: https:// doi.org/10.1080/00313220600769331.
ZÁMEČNÍK, M. (2018) Poučení z voleb: spraví to láskyplná péče o Sudety? In: Euro.cz. [online]. Available at: https://www.euro.cz/clanky/pouceni-z-voleb-spravi-to-laskyplna-pece-o-sudety-1390862/ [Accessed 12. 7. 2022].
ZIBLATT, D., HILBIG, H. and BISCHOF, D. (2023). Wealth of Tongues: Why Peripheral Regions Vote for the Radical Right in Germany. In: American Political Science Review. pp. 1-17. DOI: https:// doi.org/doi:10.1017/S0003055423000862.
Published
2023-12-31
How to Cite
Šaradín, P. and Bieleszová, Štěpánka (2023) “Social and Political Aspects of the Periphery. A Case Study of the Central European Region”, Slovak Journal of Political Sciences, 23(2), pp. 119-150. doi: https://doi.org/10.34135/sjps.230202.