Articles

Pavel Maškarinec: Transformace švédských komunistů: Levicová strana mezi neokomunismem a demokratickým socialismem

Erik Lenhart:  Príčiny vzniku čínsko-taiwanskej otázky a vývoj v Taiwanskej úžine do 60-tych rokov 20-teho storočia

Daniel Klimovský: Pôsobenie organizačných jednotiek regionálnej úrovne územnej samosprávy v podmienkach SR v druhom funkčnom období: občianska perspektíva

Jakub Charvát: Úvahy nad otázkou platnosti Duvergerových hypotéz

Juraj Hanuliak: Inštitút prezidenta v ústavnom a politickom systéme Litovskej republiky

Katarína Rajňáková: Federálne zhromaždenie a parlamentné voľby v Ruskej federácii

Karol Krpala: Systémová funkcia ideológie – úvod do problematiky

Reviews

Eichler, Jan: Mezinárodní politika II., Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2008, 240 s. (Pavel Kopecký)

Katarína Staroňová: Hodnotenie vplyvov – impact assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie, Bratislava, 2009. (Daniel Klimovský)

Eriksen, T. H.: Sociální a kulturní antropologie – Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. (Karol Krpala)

Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (v Česko v evropském kontextu). Praha: Unverzita Karlova v Praze, 2008. 311 s. (Radoslav Štefančík)

Student article

Rudolf Sivý: Politická stratégia Jörga Haidera a jej vplyv na rakúsky stranícky systém

Comment

Pavel Kopecký: Svatý otec ve Svaté zemi

Published: 2009-04-15