Current Stateʼs Attitude Towards Municipal Self-Government in Slovakia

  • Martin Vernarský Faculty of Public Administration, Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia)
Keywords: State, Municipal Self-Government, Legal Liability, Judicial Review

Abstract

The aim of the presented article is to point out, on the basis of a selected casuistry, signals indicating the attitude of the state (judicial power as part of the state power) towards the self-government in Slovakia. The author focuses only on the sphere of the municipal self-government because of its explicit constitutional embedding and also because of a limited extent of this article. It is about examination, whether the imaginary scissors between the legal regulation and putting it into practice open or close and from a broader perspective it is also about examination whether the statist attitude towards the role of the state in ensuring public law activities, in spite of changes in legal regulations after 1989, still remains or is gradually eliminated.

References

BARAK, A. (2012). Proportionality. Constitutional rights and their limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 611 p.
BEETHAM, D. (2009). Democracy: universality and diversity. In: Ethics & Global Politics. Vol. 2, n. 4, 2009. p. 281-296.
DRGONEC, J. (2015). Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 1622 p.
FILIP, J. (1999). Ústavní právo. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 3rd edition. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 536 p.
HOETZEL, J. (1937). Československé správní právo. Část všeobecná. 2nd edition. Praha: Melantrich, 1937, 506 p.
KOVAČ, P. (2015). Better Local Governance by Integrative Reorganization of State Administration and Self-Government (in Slovenia). In: The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Vol. 7, n. 2, 2015, p. 117-134.
MITAĽ, O. (2018). The Impacts of Globalisation Processes on the Execution of Public Administration Functions. In: Political Sciences. Vol. 21, n. 4, 2018. p. 96-117.
PRŮCHA, P. (2012). Správní právo – obecná část. 8th edition. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 2012, 428 p.
VERNARSKÝ, M. – RUČINSKÁ, S. (2012). Nakladanie s majetkom ako samostatná pôsobnosť obcí v judikatúre slovenských súdov. In: Správní právo. Vol. XLIII, n. 7, 2012, p. 410 - 425.
VERNARSKÝ, M. (2016). Uplatňovanie práva na samosprávu v aplikačnej praxi slovenských súdov. In: Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, p. 244 - 260.
VYBÍHAL, V. (2018). Fiscal Decentralisation and Its Impact on Economy of Municipalities in the Slovak Republic and Czech Republic. In. Political Sciences. Vol. 21, n. 2, 2018. p. 78-100.
ŽÁRSKA, E. (2013). Determinants of the Local Municipality´s Status as an Actor of Development Processes. In: KLIMOVÁ, V. - ŽÍTEK, V. (eds.). 16th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 352-357.
ŽOFČINOVÁ, V. (2018). Status of mayor of the municipality in branch of labour law. In: Právní rozpravy2018s podtitulem “Nové jevy a právo“. Hradec Králove: Magnanimitas, 2018, p.256-262.
Published
2019-10-15
How to Cite
Vernarský, M. (2019, October 15). Current Stateʼs Attitude Towards Municipal Self-Government in Slovakia. Slovak Journal of Political Sciences, 19(2). Retrieved from http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/99