Return to Article Details Kosárová, D. (2018). Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus – kauzálne súvislosti. Banská Bystrica: Belianum, 2018. 198 pp. ISBN 978-80-557-1456-1. Download Download PDF