Kosárová, D. (2018). Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus – kauzálne súvislosti. Banská Bystrica: Belianum, 2018. 198 pp. ISBN 978-80-557-1456-1.

  • Ondřej Filipec Faculty of Social Sciences University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Published
2020-06-16
How to Cite
Filipec, O. (2020) “Kosárová, D. (2018). Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus – kauzálne súvislosti. Banská Bystrica: Belianum, 2018. 198 pp. ISBN 978-80-557-1456-1.”, Slovak Journal of Political Sciences, 20(1). Available at: https://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/150 (Accessed: 26February2024).