Machyniak, J. (2021). Výkon samosprávy na úrovni obce, mesta a regiónu. Slovensko 1990 - 2020.Trnava: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. 123 pp. ISBN 978-80-572-0121-2.

  • Martin Švikruha Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Published
2021-06-30
How to Cite
Švikruha, M. (2021, June 30). Machyniak, J. (2021). Výkon samosprávy na úrovni obce, mesta a regiónu. Slovensko 1990 - 2020.Trnava: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. 123 pp. ISBN 978-80-572-0121-2. Slovak Journal of Political Sciences, 21(1). Retrieved from https://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/228