Return to Article Details Machyniak, J. (2021). Výkon samosprávy na úrovni obce, mesta a regiónu. Slovensko 1990 - 2020.Trnava: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. 123 pp. ISBN 978-80-572-0121-2. Download Download PDF