Preparation of the Police in the Field of Counter-terrorism in Opinions of the Independent Counter-terrorist Sub-division of the Regional Police Headquarters in Cracow

Keywords: Counter-terrorism, Regional Police Headquarters, Crisis management, Poland, Cracow

Abstract

The article explores the opinion of officers of Independent Counter-Terrorist Sub-Division of the Regional Police Headquarters in Cracow (ICTS RPH) on police counter-terrorism preparedness in Poland. In view of the many clandestine activities in the field of counter-terrorism, it was concluded that only the assessment of those involved in counter-terrorism can be reliable. It is assumed that only knowledge of the issue gives proper basis for reliable conclusions and recommendations. Therefore, the opinions of one of the sixteen ICTS RPH in Poland were chosen as the subject of the study. The research aim was to determine how officers evaluate the activities of the Police in the field of counter-terrorism in Poland, and what change(s) would they recommend? The study was conducted using the diagnostic survey method. The empirical research has a sample representing 96% of the surveyed population. The theoretical part locates ICTS RPH in the hierarchy of counter-terrorism authorities in Poland and explains it’s legal regulations. The structure of the ICTS RPH and selected aspects of its activities are also described in that section. Empirical studies have shown that officers bound the effectiveness of counterterrorism operations to the quality of training. They also made recommendations for changes to improve counter-terrorism operations.

References

BABBIE, E. (2019). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 577 pp.
BACZAR, P. (2016). Nowe wyzwania i zadania dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji wobec współczesnych zagrożeń. In: Jakubczak, W., Kuryłowicza, M.P. (eds.). Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa: obrona i ochrona narodowa. Łomża: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, pp.141-154.
BATKOWSKI, R., TRUCHAN, J. R. and ZUBRZYCKA, A. K. (2015). Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej. In: Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji. Vol. 16, No. 2, pp. 48-52.
BECZYŃSKI, K. (2022). Rola policji w zwalczaniu aktów terroru kryminalnego. In: Szlachter, D. (ed.). XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1, Współczesne zagrożenia - strategie reagowania – edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 191-206.
BECZYŃSKI, Z. (2020). Kierunki działań policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach zdarzeń terrorystycznych. In: Grabińska, T., Szczepański, P. (eds.). Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Vol. 9. Zagrożenia miękkim i twardym przymusem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, pp. 171-181.
BECZYŃSKI, Z. (2022). Zagrożenie zamachem terrorystycznym podczas imprezy masowej: potencjalny atak terrorystyczny w czasie międzynarodowego meczu piłki nożnej: doświadczenia Euro 2012. In: Szlachter, D. (ed.). XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1, Współczesne zagrożenia - strategie reagowania – edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 119-135.
CHOCHOWSKI, K. (2019). Counteracting and combating terrorism and ecoterrorism by Police and Border Guard: (case of Poland). In: International Journal of New Economics and Social Sciences. No. 1, pp. 291-300. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3050.
CUPRYJAK, M. (2016). Terroryzm bombowy w aspekcie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i obiektów „miękkich”. In: Kołakowski, P., Sprengel, B., Stefański, M. (eds.). W cieniu służb: ze studiów nad bezpieczeństwem państwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 497-526.
CUPRYJAK, M. (2018). Identyfikacja zagrożeń terrorystycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. In: Przegląd Zachodniopomorski. Vol. 33, No. 3, pp. 27-37. DOI: https://doi.org/10.18276/pz.2018.3-02.

CUPRYJAK, M. (2018). Wyspecjalizowane siły do działań kontrterrorystycznych i antyterrorystycznych. In: Aksamitowski, A., Bylina, S., Cupryjak, M. (eds.). Współczesny terroryzm: wymiary działania i skutki. Szczecin: Zapol Sobczyk, pp. 261-298.
CYRKUN, K. (2021). Formacje policyjne na świecie a zwalczanie zagrożeń terrorystycznych. In: Śmiałek, W.(ed.). Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, pp. 263-277.
CZARNOTA, N. (2020). Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji w zwalczaniu cyberterroryzmu. In: Studia Bezpieczeństwa Narodowego. Vol. 10, No. 18, pp. 111-120. DOI: https://doi.org/10.37055/sbn/145301.
CZARNOTA, N. (2021). Policja w systemie antyterrorystycznym RP. In: Śmiałek, W. (ed.). Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, pp. 151-163.
CZUPRYŃSKI, A., FALECKI, J. and KOCHAŃCZYK, R. (2021). Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 218 pp.
DANA, A. (2017). Policja w systemie administracji publicznej: prawne formy, metody i środki działania. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. 473 pp.
DĄBROWSKA, K. (2015). Geneza powstania biura operacji antyterrorystycznych KGP. In: Liedel, K., Piasecka, P. (eds.). Terroryzm wczoraj i dziś: księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Warszawa: Difin, pp. 294-303.
DOBROWOLSKA-OPAŁA, M. (2018). Rola policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 519 pp.
GRADOŃ, K. (2017). Countering lone-actor terrorism: specification of requirements for potential intervention. In: Studia Iuridica. Vol. 72, pp. 121-147. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7591.
GRASZA, M., SZEMRAJ, J. and BIJAK, M. (2015). Detekcja czynnika w ramach działań kontrterrorystycznych w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego. In: Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji. Vol. 16, No. 1, pp. 3-6.
HARABIN, R. (2021). Functional-Pragmatic Theory of Crisis Management – Organizational and Financial Aspects. Polish Casus in Teritorial Implementation. Łódź–Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, pp. 64-91.
HELNARSKA, K. J., MOTRYCZ, G. and STRYJEK, P. (2021). Zatrzymywanie pojazdów wyposażonych w ogumienie typu „run flat” w aspekcie zdarzeń terrorystycznych. In: Przyjemczak, J., Wosek, W. (eds.). Zadanie specjalne - człowiek, technologia, instytucja. Cz. 2. Pelplin: Bernardinum, pp. 51-70.
HERBOWSKI, P. (2017). Uregulowania prawne działalności funkcjonariuszy „pod przykryciem” a zagrożenia terrorystyczne. In: Herbowski, P., Jagiełło, D., Słapczyńska, D. (eds.), Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem. Warszawa: Diffin, pp. 29-41.
JANKOWSKA, S. (2016). Zadania Policji związane z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych. In: Pietrek, G., Zawadzki, J. (eds.). Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa, pp. 21-38.
JANKOWSKI, P. (2021). Udzielanie świadczeń medycznych w przypadku ataku terrorystycznego. In: Ura, E. (ed.). Współdziałanie Policji z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, pp. 107-120.
KAMIŃSKI, M. A. (2018). Uwarunkowania prawno-organizacyjne współpracy Policji i Sił Zbrojnych RP w działaniach kontrterrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. In: Wiśniewska-Paź, B., Szostak, M., Stelmach, J. (eds.). Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej: metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 137-153.
KANIA, M. (2019). Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939: struktury, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy. Katowice–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 461 pp.
KORDACZUK-WĄS, M. (2017). Proces standaryzacji policyjnych programów profilaktycznych. In: Kuźniar, Z., Łapińska, A., Tomaszycki, K. (eds.). Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, pp. 179-195.
LASOŃ, M. (2016). Współpraca Sił Zbrojnych i Policji w wypadku wystąpienia incydentu terrorystycznego na terytorium RP. In: Wiatr, M., Stelmach, J. (eds.). Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, pp. 233-255.
LETKIEWICZ, A. (2015). Polska Policja wobec zmieniających się zagrożeń terrorystycznych na przełomie XX i XXI wieku. In: Liedel, K., Piasecka, P. (eds.). Terroryzm wczoraj i dziś: księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Warszawa: Difin, pp. 283-293.
LIEDEL, K. (2018). Counter terrorist solutions in the polish police versus contemporary forms and methods of terrorist organizations activities. In: Southern Cultures. Vol. 1, pp. 94-106. DOI: https://doi.org/10.4467/24497436SCU.18.008.9931.
LOREK, M. (2017). Współczesne zadania policji jako przejaw zarządzania organizacją wspierającą zwalczanie terroryzmu. In: Roczniki Ekonomii i Zarządzania. Vol. 9, No. 4, pp. 121-132. DOI: https://doi.org/10.18290/reiz.2017.9.4-7.
LOREK, M. (2019). Policja w zwalczaniu terroryzmu w Polsce. In: Załęski, K., Polko, P. (eds.). Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Vol. 2. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, pp. 137-146.
MACIEJEWSKI, D. (2020). Działania służby wiodącej w fazie reagowania w czasie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. In: Studia Administracji i Bezpieczeństwa. 2020, No. 8, pp. 133-145.
MAJCHRZAK, L. (2020). Policja Państwowa w powiecie błońskim w latach 1918-1939. Pułtusk: Wydawnictwo Aleksander. 176 pp.
MAJER, P. and SEROKA, M. (2017). Policja współczesna. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 300 pp.
MASIUL, K. (2014). Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem. Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 292 pp.
MĄTECKI, K. (2021). Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym. In: Special OPS. Vol. 5, pp. 54-55.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. (2022). Poziomy systemu antyterrorystycznego i fazy działań antyterrorystycznych. [online]. Available at: https://www.gov.pl/web/mswia/poziomy-systemu-antyterrorystycznego-i-fazy-dzialan-antyterrorystycznych. [Accessed 12.12.2022].
MUSIAŁ, W., ROMANOWSKA-PIETRZAK, M. and SOŁTYSIAK, M. (2019). Granatowy porządek: Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919-1939. Szamotuły: Muzeum Zamek Górków. 240 pp.
OCIECZEK, G. and SAMICZAK, K. (2022). Działalność prokuratury i Policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji militarnej na świecie. In: Wojskowy Przegląd Prawniczy. Vol. 95, No. 2, pp. 5-39.
OLECH, A. (2022). French and Polish fight against terrorism. Poznań: Kontekst Publishing House. 264 pp.
OLENDER, D. (2016). Rola Policji w przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu terroryzmu w rejonie Gazoportu w Świnoujściu. In: Mikołajczak, S., Oszowska, O., Rokiciński, K. (eds.). Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, pp. 265-278.
PALACZ, D. (2019). Polska Policja granatowa w Opocznie: zakres oraz sposoby realizacji zadań. In: Domański, T., Majcher-Ociesa, E. (eds.). Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, pp. 170-207.
PAWLACZYK, B. (2021). Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych. Kalisz: Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 178 pp.
PETRYKOWSKA, M. (2021). Zadania formacji mundurowych w zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmowi. In: Śmiałek, W. (ed.). Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, pp. 97-112.
PIETRZKIEWICZ, A. (2019). Policja Państwowa regionu krośnieńskiego okręgu lwowskiego. Krosno: Wydawnictwo Adam Pietrzkiewicz. 424 pp.
POTKAŃSKI, W. (2017). Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce: w perspektywie historycznej. In: Majer P., Seroka, M. (eds.). Geneza i ewolucja policji. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pp. 369-386.
RAJCHEL, J. (2019). Policja w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 394 pp.
RAJCHEL, J. and DUBOIS E. (2017). Policja w systemie podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego: wybrane zagadnienia prawno-organizacyjne. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. 351 pp.
RAZIGRAÊV, O. V. (2019). Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 456 pp.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, Dz.U. 2021, poz. 2193.
SETECKI, P. and ĆWIK, K. (2015). Sytuacja zakładnicza: polskie zasady postępowania na tle wybranych państw. In: Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji. Vol. 16, No. 1, pp. 28-37.
SOCHA, R. (2020). Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Warszawa: Difin. 184 pp.
STAWNICKA, J. (2019). Wykorzystanie strategii negocjacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach o wysokim stopniu ryzyka: z perspektywy negocjacji policyjnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 228 pp.
STEFANIUK, B. (2016). Współpraca polskich instytucji i organizacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi. In: Borek, P. (ed.). Współczesny wymiar bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II, pp. 38-57.
STELMACH, J. (2016). Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 218 pp.
STELMACH, J. (2018). Prowadzenie działań antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych w środowisku obiektów użyteczności publicznej. In: Wiśniewska-Paź, B., Szostak, M., Stelmach, J. (eds.). Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Vol. 2. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. Vol. 2. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 17-29.
STĘPIŃSKI, M. (2018). Uwarunkowania dowodzenia działaniami Policji podczas masowego zagrożenia życia i zdrowia osób w budynkach użyteczności publicznej. In: Wiśniewska-Paź, B., Szostak, M., Stelmach, J. (eds.). Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej: metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. Vol. 2. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 121-136.
SZKONTER, G. (2020). Policja Państwowa II RP 1919-1944. In: Zeszyty Suchedniowskie. Historia. Vol. 5, pp. 126-133.
Ustawa o Policji, Dz.U. 1990, vol. 30, item 179.
WAWRZUSISZYN, A. (2022). Policja na rzecz bezpieczeństwa obszarów przygranicznych. In: Dobkowski, J., Kasparek, N., Misiuk, A. (eds.). Policja między historią a prawem: studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pp. 607-624.
WILK-JAKUBOWSKI, G. (2019). Normative Dimension of Crisis Management System in the Third Polish Republic of Poland in an International Context – Organizational and Economic Aspects. Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk. 199 pp.
WILK-JAKUBOWSKI, J., STAWCZYK, P., IVANOV, S. and STANKOV, S. (2022a). High-power acoustic fire extinguisher with artificial intelligence platform. In: International Journal of Computational Vision and Robotics. Vol. 12, No. 3, pp. 236-249. DOI: https://doi.org/10.1504/IJCVR.2021.10039861.
WILK-JAKUBOWSKI, J., STAWCZYK, P., IVANOV, S. and STANKOV, S. (2022b). The using of Deep Neural Networks and natural mechanisms of acoustic waves propagation for extinguishing flames. In: International Journal of Computational Vision and Robotics. Vol. 12, No 2, pp. 101-119. DOI: https://doi.org/10.1504/IJCVR.2021.10037050.
Zarządzenie nr 10 KGP z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, Dz.U. KGP 2019, poz. 31.
Zarządzenie nr 19 KGP z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji, Dz.U. KGP 2015, poz. 52.
Zarządzenie nr 389 PRM z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
ZUBRZYCKI, W. (2020). Contribution of the Police Academy in Szczytno to counter-terrorist activities. In: Internal Security. Vol. 12, pp. 101-116. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1576.
Published
2022-12-31
How to Cite
Wilk-Jakubowski, G., Harabin, R., Skoczek, T. and Wilk-Jakubowski, J. (2022) “Preparation of the Police in the Field of Counter-terrorism in Opinions of the Independent Counter-terrorist Sub-division of the Regional Police Headquarters in Cracow”, Slovak Journal of Political Sciences, 22(2), pp. 174-208. Available at: https://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/355 (Accessed: 15July2024).