An Introduction to This Thematic Issue

  • Jakub Bardovič, Editor-in-Chief Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia http://orcid.org/0000-0002-4364-0353

References

BRABEC, D. (2019). Participatory Budgeting in the Czech Republic between 2014 and 2018. In: Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sectio K – Politologia. Vol. 26, No. 2. pp. 91-101. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.2.91-101.
BRIX, R. (2018). Participatívny rozpočet v podmienkach SR. In: Palúš, I., Mitaľ, O. and Žofčinová, V. eds. Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Časť 2. Košice: ŠafárikPress. pp. 278-286.
DIAS, N. (2014). 25 years of Participatory Budgets in the world: A new social and political movement? In: Hope for democracy – 25 years of participatory budgeting worldwide. São Brás de Alportel: In Loco Association. pp. 21-27.
DŽINIĆ, J., MURRAY SVIDROŇOVÁ, M. and MARKOWSKA-BZDUCHA, E. (2016). Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland, and Slovakia. In: The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Vol. 9, No. 1, pp. 31–56. DOI: https://doi.org/10.1515/nispa-2016-0002.
GARAJ, M. and BARDOVIČ, J. (2020). Participatory Budgeting: The Case of the Slovak Republic. In: Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sectio K – Politologia. Vol. 27, No. 2, pp. 59–73. DOI: https://doi.org/10.17951/k.2020.27.2.59-73.
GAŠPARÍK, J. (2021). Brnenský participatívny rozpočet z pohľadu teoretických východísk. In: Cibík, L., Brix, R., Novák, M. and Michal, S. eds. PUBLICY 2021 – časť II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pp. 86-96.
GAŠPARÍKOVÁ, J. (2015). Participative Budgeting - Various Approaches in Slovakia. In: Review of Applied Socio- Economic Research. Vol. 10, No. 2. pp. 45-48.
KOZŁOWSKI, A. R. and BERNACIAK, A. (2022). Participatory Budgeting in Poland. In: de Vries, M. S., Nemec, J. and Špaček, D. eds. International Trends in Participatory Budgeting. Between Trivial Pursuits and Best Practices. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 163-185. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-79930-4_9.
KUKUČKOVÁ, S. and BAKOŠ, E. (2020). Does Participatory Budgeting Bolster Voter Turnout in Elections? The Case of the Czech Republic. In: NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Vol 12, No. 2. pp. 109-129. DOI: https://doi.org/10.2478/nispa-2019-0016.
MIKUŠ, D. (2020). Participatívny rozpočet ako nástroj občianskej participácie. In: Hotváth, P. and Machyniak, J. eds. PUBLICY 2020 I. – 30 rokov verejnej správy. Trnava: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. pp. 197-203.
MINÁRIK, P. (2020). Participatory Budgeting and Traditional Participation in Czech Municipalities. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 20, No. 1, pp. 29–47. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.200102.
MURRAY SVIDROŇOVÁ, M. and KLIMOVSKÝ, D. (2022). Participatory Budgeting in Slovakia: Recent Development, Present State, and Interesting Cases. In: De Vries M. S., Nemec J. and Špaček D. eds. International Trends in Participatory Budgeting. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 247-269. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-79930-4_13.
NEMEC, J., ŠPAČEK, D. and DE VRIES, M. S. (2022). Unraveled Practices of Participatory Budgeting in European Democracies. In: De Vries, M. S., Nemec, J. and Špaček, D. eds. International Trends in Participatory Budgeting: Between Trivial Pursuits and Best Practices. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 287–313. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-79930-4_15.
NOVÁK, M. (2021). Participatívne rozpočtovanie samosprávnych krajov v podmienkach Slovenskej republiky. In: Čajková, A., Klimovský, D., Mulinová, N. B. eds. Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov V. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. pp. 31-42.
NOVÁK, M. and MIKUŠ, D. (2020). Participatory budget as a tool of modern management methods in local government. In: Politics and Knowledge: New Trends in Social Research: proceedings of 7th Academos Conference 2020 International Conference. Bologna : Filodiritto Publisher. pp. 292-301.
SZCZEPAŃSKA, A., ZAGROBA, M. and PIETRZYK, K. (2021). Participatory Budgeting as a Method for Improving Public Spaces in Major Polish Cities. In: Social Indicators Research. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-021-02831-3.
WAMPLER, B. (2007). A Guide to Participatory Budgeting. In: Shah, A. (ed.): Participatory Budgeting: Public Sector, Governance and Accountability Series. Washington, D. C.: The World Bank. pp. 21-54.

Content of the Thematic Issue:
BALÁŽOVÁ, M. (2021). De Vries, M. S., Nemec, J., and Špaček, D. (2022). International Trends in Participatory Budgeting: Between Trivial Pursuits and Best Practices, Cham: Palgrave Macmillan, 2022, ISBN 978-3-030-79929-8. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 21, No. 2, pp. 256-261. https://doi.org/10.34135/sjps.210207.
KLIMOVSKÝ, D., JUNJAN, V. and NEMEC, J. (2021). Selected Factors Determining the Adoption and Use of Participatory Budgeting in Central and Eastern Europe. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 21, No. 2, pp. 230-255. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.210206.
KLUN, M. and BENČINA, J. (2021). Predictors, Determinant Groups, and Participatory Budgeting. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 21, No. 2, pp. 186-208. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.210204.
KUKUČKOVÁ, S. and POLÁCHOVÁ, M. (2021). The Impact of the D21 Method and Its Modification on Citizens’ Participation in Participatory Budgeting. The Case of the Czech Republic. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 21, No. 2, pp. 117-138. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.210201.
MIKUŠ, D., BRIX, R. and ŠMATLÁNEK, D. (2021). Specifications of Participatory Budgeting in Visegrad Group States and Possible Implementations for Slovakia. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 21, No. 2. pp. 161-185. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.210203.
ŠABOVIC, M. T., MILOSAVLJEVIĆ, M. and BENKOVIĆ, S. (2021). Participation of Citizens in Public Financial Decision-Making in Serbia. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 21, No. 2, pp. 209-229. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.210205.
SOUKOP, M., ŠARADÍN, P. and ZAPLETALOVÁ, M. (2021). Participatory Budgeting: Case Study of Possible Causes of Failures. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 21, No. 2, pp. 139-160. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.210202.
Published
2021-12-31
How to Cite
Bardovič, J. (2021) “An Introduction to This Thematic Issue”, Slovak Journal of Political Sciences, 21(2), pp. 111-116. Available at: https://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/279 (Accessed: 25June2024).