Articles

Lukáš Cibík: Implicit persuasion of voters in the 2012 Slovak republic parliamentary elections

Alena Klvaňová: Institutionalization of the Czech and Slovenian party system

Beata Słobodzian: Polish electoral system to self local government – changes and effects

Ladislav Kruliš: Mass media image of selected instruments of economic develepment

Paweł Kuca, Rafał Polak: Regional government in Poland as a bodz shaping informational policy

Reviews

Klíma, Michal: Od totality k defektní demokracii (Privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem) (Marek Hrušovský)

Bočáková, Oľga: Sociálna politika a sociálne zabezpečenie (Peter Slovák)

Thomas de Waal: Great Catastrophe. Armenians and Turks in the Shadow of Genocide (Artur Lakatos)

Published: 2016-07-15