Slovak Journal of Political Sciences

About Issue 1/2020

Studies

Ondřej Mocek, Zuzana Hudečková, Martin Petlach: The European Parliament Elections and Czech Political Parties: Much Ado About Nothing?

Pavol Minárik: Participatory Budgeting and Traditional Participation in Czech Municipalities

Hana N. Hlaváčková, Lucie Macková: Attracting Skilled Migration to the Czech Republic – Lagging Behind?

Štefan Ižák: Conspiracy Theory as a Working Method of Political Propaganda

Gintaras Aleknonis: The Conspiracy of Brainwashing: the Experiences of the First and the Second Cold War

Nataliia Steblyna: Transformation of the Europe’s Concept in WWII Speeches by Russian Presidents (2004-2019)

Aram Terzyan: Post-Soviet Revolutions and Post-Revolution Discourses: Explaining the Construction of Political Identities in Post-Rose Revolution Georgia and Post-Velvet Revolution Armenia

Reviews

Kosárová, D. (2018). Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus – kauzálne súvislosti. (Ondřej Filipec)

Gbúrová, M. et. al. (2018). Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. (Benita Feketeová)

Published: 2020-04-15